Hvad er revision

RevisionNår et firma skal have tilknyttet en revisor underlægges den pågældende virksomhed en såkaldt regnskabsklasse, disse klasser beskriver hvilken revision virksomheden er underlagt. Der findes 4 regnskabsklasser som er A, B, C og D. Disse angiver størrelsen på regnskabet og A er størst.

Revisionen foretages af en revisor og har til formål at lave en uvildig kontrol af virksomhedens regnskab hvor alt gennemgåes.

Herefter udtaler revisoren sig om, virksomhedens årsregnskab opfylder gældende lovkrav samt om regnskabet giver retvisende billede af virksomhedens position og resultat. Her tænkes i hovedtræk indtjening, likviditet og soliditet.

Principielt skal et årsregnskab overholde regnskabslovens generalklausul.

Lån penge online og spar turen til banken. Sammenlign billige lån på Pengepungen.dk

Lån penge online i dag

Revision er lovpligtig

Lovpligtig revision omfatter bl.a. Aktieselskaber og Anpartsselskaber samt institutioner som er underlagt revision. Den lovpligtige revision udføres af registrerede- eller statsautoriserede revisorer.

I den offentlige sektor har vi Rigsrevisionen som er statens revisionsteam. Virksomheder i regnskabsklasserne B, C og D skal have en eller flere revisorer til at gennemgå virksomhedens årsrapport iflg. regnskabsloven.

Uvildig regnskabs gennemgang

Revisorer som gennemgår en årsrapport skal altid være uafhængig af den pågældende virksomhed, dette vil sige at revisoren ikke må have økonomisk, personlig eller familiemæssig tilknytning til virksomheden.

Revisionen og revisor udtalelsen har til formål at tilføre regnskabet troværdighed.

Statsautoriseret revisor

Når virksomheder skal udpege deres vigtigste rådgivere, er der uden tvivl mange som vil pege på revisoren. Som statsautoriseret revisor har du sjældent 2 dage som er ens på direktionsgangene i erhvervslivet. Revisor arbejdet er udadvendt, og du møder mange forskellige kunder og klienter i forskellige brancher.

Det kræver en helt specifik uddannelse at blive statsautoriseret revisor. Når du har erhvervet dig titlen må du også revidere regnskab for børsnoterede selskaber.

Uddannelse som statsautoriseret revisor

Som statsautoriseret revisor har man været til en såkaldt revisoreksamen, denne eksamen afholdes af Erhvervsstyrelsen og kræver at man forinden har bestået en revisorkandidateksamen (cand.merc.aud.).

Revisoreksamen udgør en skriftlig og mundtlig eksamen, yderligere krav kan du læse om hos Erhvervsstyrelsen.

Registreret revisor

Det er kun revisorer med en helt specifik uddannelse som må kalde sig registreret revisor, denne titel er iøvrigt beskyttet.

Uddannelse som registreret revisor

Som registreret revisor har man bestået den pågældende kvalifikationseksamen som afholdes af Erhvervsstyrelsen. Du kan læse vejledningen for kvalifikationseksamen hos Erhvervsstyrelsen.

Før man kan indstilles til kvalifikationseksamen er det nødvendigt at have en relevant uddannelse. I visse tilfælde kan man indstilles på baggrund af relevant erfaring istedet for uddannelsen.

Vi har i Danmark 3 revisor foreninger som repræsenterer den respektive revisor:

  • Foreningen for statsautoriserede revisorer
  • Foreningen for registrerede revisorer
  • Foreningen for revisorer

Et medlemsskab er din garanti for revisorens uddannelsesmæssige baggrund.

Økonomisk rådgivning

Står du i en situation hvor du skal bruge penge til at starte virksomhed, så lån penge i banken eller prøv Crowd funding. Det er selvfølgelig en forudsætning, at du har udarbejdet en solid firma strategi før du kan begynde at skaffe likviditet. Derudover skal du naturligvis også have et realistisk budget udarbejdet før du henvender dig nogle steder med spørgsmålet; hvor meget kan jeg låne.